Misiune

Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) este o instituţie publică creată de Guvernul Republicii Moldova în baza Hotărîrii de Guvern nr. 161 din 04.03.2010 care asigură implementarea eficientă a Acordului „Compact” şi a altor proiecte investiţionale şi de asistenţă tehnică. 

Scopul FPM Moldova este de a acorda asistenţă Guvernului Republicii Moldova prin implementarea eficientă a Programului Compact, conform  Acordului semnat între Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului, şi Guvernul Republicii Moldova. Instituţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, acordurile Corporaţiei etc.

Printre responsabilitățile Fondului Provocările Mileniului Moldova se numără monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor şi cheltuielilor aferente implementării activităților Programului Compact, gestionarea resurselor şi prezentarea rapoartelor părţilor interesate, coordonarea activităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice antrenate în implementarea proiectelor în scopul realizării eficiente şi asigurării sinergiei în cadrul acestora etc.

Fondul Provocările Mileniului Moldova implică cîteva organe colegiale, care asigură transparenţa şi participarea multilaterală în activitatea instituţiei. Consiliul de observatori al Instituţiei  reprezintă organul superior de conducere şi supraveghere a acesteia, avînd statut de organ independent şi decizie definitivă. Consiliul de observatori întruneşte reprezentanţi ai Guvernului, sectorului privat şi societăţii civile.

Citește

FPM Moldova Vă urează sărbători fericite! Fondul Provocările Mileniului Moldova  vă urează un an nou fericit și plin de noi realizări! Sărbători Fericite și La mulți ani!... Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centraliza... Reprezentanții AUAI au fost informați despre noile condiții ale programului de credite Compact Președinții și directorii celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) au fost informații despre noile condiții ale Programului de credite pentru investiții în in...