Vor fi lansate inovații privind gestionarea datelor pentru managementul eficient al resurselor de apă

Procesul de gestionare a resurselor de apă va fi simplificat datorită unor sisteme informaționale care vor fi lansate în cadrul programului Compact. Cele trei sisteme informaționale, numite și platforme comune, for fi utilizate pentru autorizarea folosinței apei,  pentru gestionarea bazinelor hidrografice și pentru informare publicului larg despre domeniile respective.

Platformele comune vor fi compuse din echipamente, programe pentru diverse aplicații și baze de date accesibile instituțiilor care vor utiliza informația respectivă. Cele trei sisteme informaționale vor fi lansate pînă în 2015.

Actualmente, este la etapa finală proiectarea platformei comune pentru autorizarea folosinţei apei. Această platformă își propune să simplifice procedura de autorizare a folosinţei apei prin informatizarea procesului de luare a deciziilor privind eliberarea autorizațiilor de folosință a apelor, reducerea timpului de examinare a cererilor de obținere a autorizației de folosință a apei, asigurarea transparenței în activitatea instituțiilor implicate în autorizarea folosinţei apei. De altfel, această platformă permite Republicii Moldova să inventarieze și să identifice folosințele resurselor de apă și implică Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Serviciul Piscicol, precum și Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

Astfel, antreprenorii și persoanele  individuale vor putea expedia on-line a cererilor de autorizare a folosinței apelor, vor putea avea acces în regim curent la registrul autorizațiilor eliberate, vor plăti mai puțin pentru obținerea autorizațiilor etc. În același timp, autoritățile publice vor activa mult mai eficient, datorită îmbunătățirii calității serviciilor prestate, transparenței și optimizarea costurilor operaționale. 

Totodată, platforma comună pentru autorizarea folosinței apei  va îmbunătăți colaborarea între actorii implicaţi în procesul de autorizare şi schimbul reciproc de informaţie.

Platforma comună pentru gestionarea bazinelor hidrografice și sisteme informaţionale geografice are scopul să faciliteze elaborarea prognozelor și modelelor de scenarii pentru inundații, secete, schimbările climatice, care vor permite factorilor de decizie în domeniul resurselor de apă să stabilească prioritățile de alocare a resurselor de apă la nivel de bazin și sub-bazin. Platforma respectivă va implica Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi Centrul Naţional de Sănătate Publică.

Iar portalul public, creat în baza celor două platforme comune va avea drept scop să faciliteze accesul publicului la informația despre bazinele hidrografice din Republica Moldova. 

Toate aceste sisteme informaționale fac parte din reforma sectorului de irigare inițiată în cadrul Programului Compact și vor contribui împreună cu alte activități să modernizeze managementul resurselor de apa conform prevederilor noii Legi a apelor, care va intra în vigoare anul viitor.

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.