Comitetul executiv

Comitetul executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova este un organ colegial, abilitat să adopte decizii pe marginea unui număr limitat de subiecte, cum sunt:

  • aprobarea planului financiar detaliat şi altor documente de implementare, precum şi a modificărilor şi completărilor;
  • examinarea şi aprobarea dărilor de seamă periodice privind derularea implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor;
  • aprobarea regulamentelor interne şi a manualelor operaţionale ale Instituţiei etc.

Membrii Comitetului executiv sunt reprezentați de vicepreşedintele Consiliului de observatori (în calitate de preşedinte al Comitetului executiv), un reprezentant al societăţii civile sau sectorului privat din Consiliul de observatori, şi directorul executiv al Instituţiei.

Name / Surname Function
Sergiu PALIHOVICI Secretar General adjunct al Guvernului, Vicepreşedintele Consiliului de Observatori
Emilia MALAIRĂU Director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova”
Valentina BADRAJAN Director executive, FPM Moldova

Citește

FPM Moldova Vă urează sărbători fericite! Fondul Provocările Mileniului Moldova  vă urează un an nou fericit și plin de noi realizări! Sărbători Fericite și La mulți ani!... Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centraliza... Reprezentanții AUAI au fost informați despre noile condiții ale programului de credite Compact Președinții și directorii celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) au fost informații despre noile condiții ale Programului de credite pentru investiții în in...