Aspecte sociale și de gen

Programul Compact în Republica Moldova şi activităţile proiectului Tranziția la agricultura performantă trebuie să asigure evitarea impedimentelor de natură rasială, sex, vîrstă, demografică şi socială în participarea eficientă a tuturor persoanelor în procesul de implementare a activităților Compact, identificarea oportunităţilor adiţionale pentru implicarea potenţialilor beneficiari finali să beneficieze deplin de rezultatele Programului. În general în Republica Moldova femeile joacă un rol important în agricultură şi în jur de 30% dintrefemeile de vîrstă activă sunt implicate în sectorul agricol al ţării.

În acelaşi timp, există un şir de constrîngeri care împiedică femeile să participe cu adevărat în procesele decizionale în sectorul agricol, în dezvoltarea afacerilor agricole şi, în general, în acţiuni colective. Aşadar, asigurarea şanselor egale pentru toţi beneficiarii Programului Compact este o prioritate a proiectelor FPM Moldova, inclusiv pentru Proiectul Tranziția la agricultura performantă, în vederea activizării participării femeilor în calitate de membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă, asigurării bunei guvernări a AUA şi sistemelor de irigare, dat fiind faptul că inegalitatea de gen poate genera volum redus de produse agricole, venit redus şi nivel ridicat al sărăciei în ţară. Or, agricultura în Republica Moldova este un sector cu impact major asupra reducerii sărăciei şi reprezintă aproape un sfert din PIB.

FPM Moldova solicită partenerilor de implementare să realizeze în continuare campanii de informare în domeniul egalităţii de gen şi să încurajeze participarea femeilor în implementarea proiectului. Procesul de implementare a proiectului trebuie monitorizat în vederea asigurării beneficiilor egale tuturor grupurilor ţinînd cont de persistenţa valorilor tradiţionale şi distribuirea rolurilor în familiile de agricultori. În contextul reformei sectorului de irigare se va încuraja un mediu favorabil pentru participarea femeilor în gestionarea AUAI, asigurînd atingerea ţintei conform căreia 20% din Consiliul de administrare al AUA trebuie să fie femei.

  
Mai mult

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.