Aspecte sociale și de gen

Reabilitarea unei porţiuni extinse a traseului naţional M2 va contribui la îmbunătăţirea conexiunii populaţiei din zonele rurale cu comunităţile învecinate, accesului spre centrele raionale, capitala ţării, dar şi spre infrastructura socială din afara zonelor de implementare  a proiectului. Drumul reconstruit va spori securitatea traficului rutier, va reduce costurile de transport, în special pentru populaţia cu venituri mici, cum sunt femeile, tinerii, persoanele în etate, şi va îmbunătăţi accesul la instituţiile de menire socială. În comunităţile de-a lungul traseului M2 un număr de 14 proiecte de îmbunătăţiri sociale au fost incluse în proiectul final de reabilitare, ceea ce înseamnă construirea căilor de acces la şcoli, grădiniţe, clinici, pieţe locale, construirea podurilor, îmbunătăţirea iluminării în satele din ampriza drumului. Costul acestor proiecte sociale este de cca 1,5 mln dolari SUA, iar alegerea şi includerea lor a fost la solicitarea populaţiei din satele din aria proiectului M2. 

Se presupune lucrările de construcţie ar putea fi însoţite de un anumit impact negativ în perioada de construcţie, cum ar fi zgomotul, acces anevoios la proprietăţi,  comunicare dificilă sau chiar nemulţumiri din partea populaţiei locale în legătură cu lucrările de construcţie. Pentru a înlătura sau cel puţin a diminua impactul negativ al lucrărilor de construcţie asupra populaţiei a fost elaborat un Plan de Management al Mediului şi Social (PMMS). Acest plan descrie măsurile de atenuare, monitorizare şi instituţionale care trebuie luate în timpul implementării proiectului pentru a elimina impacturile adverse, compensarea lor sau reducerea lor la un nivel acceptabil. Structura cadru a PMMS oferă antreprenorului suport la elaborarea Planului de Management de Mediu şi Social, care se implementează în timpul executării lucrărilor de construcţii. 

Măsurile de atenuare a impactului social cer antreprenorului să planifice lucrările de construcţie conform unui orar pentru a evita sau reduce impactul asupra proprietăţilor, a înlătura impactul asupra sănătăţii publice, prevenirea răspândirii unor boli, prevenirea incidenţelor traficului de persoane, muncii forţate sau muncii copiilor ca efect al lucrărilor de construcţie ale antreprenorului şi pentru a asigura că proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de egalitate socială şi de gen, care reprezintă o preocupare majoră a Programului Compact şi Corporaţiei Provocările Mileniului.

Pentru atingerea acestor obiective Antreprenorul va elabora şi implementa acţiuni de atenuare ca parte a obligaţiunilor din cadrul Planului de Management de Mediu şi Social, cu atenţie specifică asupra aspectelor sociale care vor fi divizate în următoarele componente constituente: Planul de Mobilitate şi Facilitarea Accesului (PMFA), Planul Social şi de Gen (PSG), Planul de Management al Riscului Traficului de Persoane (TIP), Planul de Management al Riscului de răspândire HIV/SIDA.  

Acţiunile şi cerinţele de diminuare a impactului social şi de gen cuprinse în PSG îşi au originea în Planul de Integrare Socială şi de Gen al FPM Moldova şi Antreprenorul va asigura pe parcursul lucrărilor de construcţie o bună comunicare cu populaţia locală instalând panouri de comunicare în fiecare sat. Antreprenorul este încurajat  să contribuie la crearea locurilor de muncă pentru populaţia locală, inclusiv tineri şi femei care pot fi contractaţi pentru lucrări şi servicii de scară mică, iar anunţurile vor fi afişate pe panourile de anunţuri. Antreprenorul va realiza activităţi de informare şi sensibilizare privind securitatea circulaţiei, va crea zone pietonale de trecere, va organiza instruiri pentru copiii din şcolile din preajma drumului M2, utilizînd învăţătorii pentru sesiunile de instruire. Antreprenorul are obligaţia să instruiască cel puţin 50 profesori şcolari şi cel puţin 2000 copii şi să raporteze despre astfel de instruiri. Antreprenorul va organiza instruiri pentru populaţia locală privind securitatea circulaţiei cu mijloace de transport cu tracţiunea animalelor.

O preocupare pentru Programul Compact este traficul de persoane, care este definit ca recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare sau folosirea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de o poziţie de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane,  în scopul exploatării. Exploatarea va include, cel puţin, exploatarea prostituţiei altora sau alte forme de exploatare sexuală, muncă forţată şi exploatarea prin muncă a copilului sau servicii, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe.

Pentru a nu admite incidenţa traficului de fiinţe, Antreprenorul va elabora şi implementa un Plan de atenuare TIP, care va include, dar nu se limitează la:

1. O declaraţie semnată prin care Antreprenorul  certifică faptul că nu este implicat şi nu va facilita traficul de persoane, munca forţată sau munca copiilor pe durata a contractului.

2. Contractantul va asigura că TIP nu va fi tolerat din partea angajaţilor sau lucrătorilor şi că implicarea sau perpetuarea acestui fenomen  este cauză pentru suspendarea sau încetarea relaţiilor de muncă sau a contractului; respectiv Antreprenorul trebuie să includă această prevedere în contractele de muncă

3. Creşterea nivelului de conştientizare a angajaţilor, sub-contractorilor, inclusiv prin furnizarea de informaţii privind zonele de risc, precum şi sancţiunile pentru implicarea în TIP. Conştientizarea va fi asigurată prin efectuarea unui număr de sesiuni de instruire pentru personalul Antreprenorului şi sub-contractorilor. Antreprenorul este obligat să raporteze despre numărul de sesiuni de formare efectuate şi numărul de participanţi.

4. O cerinţă şi o modalitate de a raporta suspiciuni despre trafic de persoane autorităţilor responsabile şi să direcţioneze potenţialele victime către organizaţiile care se ocupă de asistenţa victimelor traficului de persoane

În prezent proiectul de execuţie, parte componentă a căruia este şi PMMS, a fost finalizat şi a trecut toate procedurile de expertizare naţională.

Conform PMMS a documentaţiei de proiect, impacturile negative menţionate mai sus vor fi atenuate prin cele mai bune practici de management de construcţii şi prin măsuri de atenuare detaliate. Aceste măsuri de atenuare au a fost incluse în specificaţiile tehnice ale documentelor de licitaţie, fiind obligatorii pe parcursul etapei de construcţie.

Supravegherea implementării de către antreprenori a PMMS în timpul fazei de construcţie a drumului se asigură de o companie internaţională cu experienţă vastă în acest domeniu.

Pe lîngă impacturile potenţiale negative expuse în PMMS, proiectul de reabilitare a drumului M2 va genera mai multe efecte benefice pe termen lung. Drumul M2 în condiţii bune va reduce ambuteiajele, uzura motoarelor, defectarea autovehiculelor şi accidentele rutiere. Un alt impact pozitiv al reabilitării drumului este ca va spori mobilitatea oamenilor şi a bunurilor şi respectiv se vor reduce costurile de transport. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii publice şi va spori durata de viaţă a drumului.

Mai mult

Citește

FPM Moldova Vă urează sărbători fericite! Fondul Provocările Mileniului Moldova  vă urează un an nou fericit și plin de noi realizări! Sărbători Fericite și La mulți ani!... Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centraliza... Reprezentanții AUAI au fost informați despre noile condiții ale programului de credite Compact Președinții și directorii celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) au fost informații despre noile condiții ale Programului de credite pentru investiții în in...