Protecția mediului

În general, intervenţiile de reabilitare propuse în cadrul proiectului TAP vor include repararea şi înlocuirea prizelor de apă, inclusiv a structurilor de protecţie a peştelui, renovarea clădirilor staţiilor de pompare, repararea şi înlocuirea pompelor, reabilitarea reţelelor terţiare. În cazurile în care Sistemele Centrale de Irigare (SCI) au fost iniţial dotate cu echipament de irigare cu pivot central, reţeaua va fi modernizată prin suplimentarea conductelor şi a numărului de hidranţi.

În conformitate cu procedurile CPM şi legislaţia naţională, pentru fiecare SCI va fi elaborat un Plan de Management al Mediului şi Social (PMMS). Acest plan va descrie măsurile de atenuare, monitorizare şi instituţionale care trebuie luate în timpul implementării proiectului pentru a elimina impacturile adverse, compensarea lor sau reducerea lor la un nivel acceptabil. Structura cadru a PMMS elaborat va oferi Antreprenorului suport la elaborarea Planului de Management de Mediu şi Social al Antreprenorului care va fi implementat în timpul executării lucrărilor de construcţii. 

În PMMS elaborat pentru fiecare SCI va fi analizat atît impactul de mediu cît şi cel social din perioada de construcţie şi din perioada de exploatare cu referire la aria geografică, magnitudinea şi durata, şi măsurile lor de diminuare asociate. Principalele impacturi ale perioadei de construcţie sînt impacturile asupra solului şi asupra calităţii apei de suprafaţă şi subterane, impacturile referitoare la managementul deşeurilor, generarea de praf, zgomot şi vibraţii, impacturile asupra florei şi faunei, în particular asupra resurselor acvatice în vecinătatea prizelor de apă, şi impacturile sociale. De obicei, impacturile asupra solului, apei, calităţii aerului precum şi zgomotul şi vibraţiile sînt de durată scurtă şi de mică magnitudine. Ele se vor termina la sfîrşitul fazei de construire.

Totuşi  pe durata execuţiei vor fi implementate măsurile de diminuare a acestor impacturi şi anume:

  -  Conservarea solului de la suprafaţă şi a pămîntului rezultat din excavarea şanţurilor pentru conducte, umplerea şanţurilor şi înlocuirea solului de suprafaţă şi re-plantarea vegetaţiei după caz;

  -  Minimizarea suprafeţelor de intervenţii strict la suprafaţa necesară pentru a asigura condiţii sigure de lucru;

  -  Protejarea şi curăţarea deversărilor accidentale de combustibil şi ulei precum si întreţinerea regulată a vehiculelor şi a utilajelor.

  -  Monitorizarea nivelelor de praf şi implementarea măsurilor de control a prafului dacă e necesar; şi

  -  Executarea intervenţiilor de reabilitare pe perioada orelor obişnuite de lucru în vecinătatea imediată cu localităţile. 

Conform PMMS a documentaţiei de proiect, impacturile negative menţionate mai sus vor fi atenuate prin cele mai bune practici de management de construcţii şi prin măsuri de atenuare detaliate. Aceste măsuri de atenuare vor fi incluse în specificaţiile tehnice ale documentelor de licitaţie. Antreprenorii urmînd să implementeze aceste măsuri de atenuare pe parcursul etapei de construcţie.

Supravegherea implementării de către antreprenori a PMMS în timpul fazei de reabilitare a SCI va fi asigurată de o companie internaţională cu experienţă vastă în acest domeniu.

Mai mult

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.