Protecția mediului

Lucrările de reabilitare propuse pentru drumul M2 se vor desfăşura, pe cît posibil, în zona existentă a drumului. Reabilitarea drumului M2 va cuprinde un şir de lucrări de construcţie, ce variază de la lucrări minime de întreţinere (reparare, astuparea spărturilor, controlul vegetaţiei, repararea şi înlocuirea parapetului), la tratament de suprafaţă, corectarea formei, refacere şi consolidare prin acoperire şi pînă la consolidarea prin reconstrucţie a diferitelor segmente de drum.

Ȋn conformitate cu procedurile CPM şi legislaţia naţională a fost elaborat un Plan de Management al Mediului şi Social (PMMS). Acest plan descrie măsurile de atenuare, monitorizare şi instituţionale care trebuie luate în timpul implementării proiectului pentru a elimina impacturile adverse, compensarea lor sau reducerea lor la un nivel acceptabil. Structura cadru a PMMS oferă antreprenorului suport la elaborarea Planului de Management de Mediu şi Social, care se implementează în timpul executării lucrărilor de construcţii. 

În prezent proiectul de execuţie, parte componentă a căruia este şi PMMS, a fost finalizat şi a trecut toate procedurile de expertizare naţională. Activităţile de construcţie vor avea ca efect, inevitabil, poluarea aerului şi a apei şi ar putea spori nivelul de zgomot pe o perioadă limitată. Cu toate acestea, nivelul impactului va depinde de natura şi tipul activităţii de construcţie ce va fi desfăşurată. După reabilitare, creşterea traficului ar putea contribui la creşterea nivelului de zgomot şi a emisiilor evacuate, şi ca consecinţă ar putea aduce la contaminarea apei de suprafaţă.

Conform PMMS a documentaţiei de proiect, impacturile negative menţionate mai sus vor fi atenuate prin cele mai bune practici de management de construcţii şi prin măsuri de atenuare detaliate. Aceste măsuri de atenuare au a fost incluse în specificaţiile tehnice ale documentelor de licitaţie, fiind obligatorii pe parcursul etapei de construcţie.

Supravegherea implementării de către antreprenori a PMMS în timpul fazei de construcţie a drumului se asigură de o companie internaţională cu experienţă vastă în acest domeniu. Pe lîngă impacturile potenţiale negative expuse în PMMS, proiectul de reabilitare a drumului M2 va genereze mai multe efecte benefice pe termen lung. Drumul M2 în condiţii bune va reduce ambuteiajele, uzura motoarelor, defectarea autovehiculelor şi accidentele rutiere. Un alt impact pozitiv al reabilitării drumului este ca va spori mobilitatea oamenilor şi a bunurilor şi respectiv se vor reduce costurile de transport. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii publice şi va spori durata de viaţă a drumului.

Mai mult

Citește

FPM Moldova Vă urează sărbători fericite! Fondul Provocările Mileniului Moldova  vă urează un an nou fericit și plin de noi realizări! Sărbători Fericite și La mulți ani!... Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centraliza... Reprezentanții AUAI au fost informați despre noile condiții ale programului de credite Compact Președinții și directorii celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) au fost informații despre noile condiții ale Programului de credite pentru investiții în in...