Grupul consultativ

Grupul consultativ al FPM Moldova este un for consultativ, care are misiunea de a asigura un dialog continuu între FPM Moldova și beneficiarii, reprezentanți de societatea civilă și autoritățile publice pe parcursul implementării programului Compact. Grupul consultativ întruneşte 7 membri aleşi pentru un mandat de 2 ani, dintre care 3 membri reprezintă societatea civilă, 2 membri – sectorul privat şi 2 membri – autorităţile publice locale.

Grupul consultativ  este abilitat cu următoarele funcții:

a)     asigurarea procesului consultativ pe parcursul implementării proiectelor;

b)     antrenarea reprezentanţilor persoanelor interesate şi beneficiari în implementarea proiectelor;

c)      consultarea şi înaintarea recomandărilor în adresa FPM Moldova privind implementarea proiectelor;

d)     numirea membrilor sectorului privat şi societăţii civile din Consiliul de observatori;

e)     revizuirea, la solicitarea FPM Moldova, a anumitor rapoarte, acorduri şi alte documente.

Conform procedurilor stabilite în statutul FPM Moldova, cinci membri ai Grupului consultativ, care reprezintă societatea civilă și sectorul privat, sînt selectați prin concurs. În acest scop, a fost elaborat un regulament de selectare a membrilor Grupului consultativ, aprobat de Consiliul de observatori al FPM Moldova. Ceilalți doi membri, care reprezintă autoritățile publice locale, sînt propuși de Cancelaria de Stat.

Actualii membri ai Grupului consultativ care reprezintă societatea civilă și sectorul privat sînt persoane cunoscute de opinia publica, active din punct de vedere civic și formatori de opinie, iar organizațiile reprezentate sînt bine cunoscute, active în domeniul de interes al Programului Compact. Reprezentanții autorităților publice locale reprezintă localități din aria de acoperire a proiectelor Programului Compact.

Name / Surname Function
Sergiu Harea Șeful Departamentului Dezvoltare Economică Camera de Comerț și
Petru Macovei Director Executiv, Asociația Presei Independente
Galina Bostan Director, Centrul de analiză și prevenire a corupției
Valeriu Cosarciuc Președinte Federația Națională a Fermierilor
Ioana Bobînă Președinte, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă
Victor Său Președintele raionului Soroca
Elena Dobzeu Primarul comunei Grozești Raionul Nisporeni

Citește

FPM Moldova Vă urează sărbători fericite! Fondul Provocările Mileniului Moldova  vă urează un an nou fericit și plin de noi realizări! Sărbători Fericite și La mulți ani!... Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centraliza... Reprezentanții AUAI au fost informați despre noile condiții ale programului de credite Compact Președinții și directorii celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) au fost informații despre noile condiții ale Programului de credite pentru investiții în in...