Traseul Sărăteni-Soroca din drum național s-a transformat într-un itinerariu arheologic de valoare

Recent în comuna Brînzenii Noi, raionul Telenești, în cadrul lucrărilor de excavare realizate în contextul reabilitării drumului Sărăteni-Soroca, a fost descoperită o așezare preistorică din perioada neoliticului, ce datează cu circa 5 mii ani î.e.n.  denumită în literatura de specialitate,  cultura arheologică Yamnaya. Programul Compact a finanțat continuarea cercetărilor arheologice în această zonă, efectuate de experții Agenției Naționale Arheologice.

Istoricii afirmă că înaintea civilizațiilor iraniană și greacă, care au fost clar definite de sursele istorice și de numeroase vestigii ale unei bogate culturi materiale, arheologia preistorică descoperă în zonele adiacente Mării Negre, niveluri de locuire și de existență umană, mult mai vechi - așezări din eneolitic, aparținînd unor culturi diferite: Preucuteni, Cucuteni – Tripolie și culturi din perioada bronzului timpuriu, mijlociu și tîrziu, aparținînd culturilor arheologice tumulare: Yamnaya, Catacombnaya, Mnogovalikovaja, Noua-Sabatinovka. În această dimensiune geografică se încadrează în mod special culturile amplasate în bazinul de mijloc al rîului Răut. 

Potrivit echipei de arheologi, care cercetează un asemenea tumul lîngă comuna Brînzenii Noi, în zona Răutului suntem martorii unor descoperiri arheologice importante cu o valoare științifică incontestabilă. Pe ambii versanți ai văii rîului Răut, la momentul actual avem o mulțime de necropole tumulare, majoritatea fiind construite de purtătorii culturii Yamnaya. Cultura Yamnaya, o civilizație foarte răspîndită, de la rîul Volga pîna la munții Balcani care folosea primul mijloc de transport, pe larg răspîndit, căruciorul primitiv cu roțile de lemn, tras de animale cornute mari. Pe teritoriul Republicii Moldova, între Prut și Nistru au fost cercetați mulți tumuli ai purtătorilor acestei culturi arheologice dintre care circa zece morminte a culturii Yamnaya, cu resturi ale căruțelor cu două și patru roți. Membrii triburilor culturii Yamnaya erau crescători de animale și aveau un mod de viață nomad sau seminomad. Cultura Yamnaya pe teritoriul Republicii Moldova se datează cu sfîrșitul mileniului III î.e.n.

O caracteristică distinctă a acestei culturi sunt mormintele de inhumație în gropi rectangulare, acoperite cu bîrne masive, peste care se ridică un tumul de pămînt. În morminte corpurile erau depuse în poziție chircită (embrionară) pe stînga sau pe dreapta, cu defunctul vopsit cu ocru roșu. Potrivit doctorului în arheologie care conduce expediția de la Brînzenii-Noi Serghei Agulnicov, în accepțiunea membrilor acestor civilizații, pămîntul era perceput ca o burtă maternă, în care după moarte trebuie să se întoarcă omul. Mormîntul principal este de obicei cu foarte mult ocru, inventarul conține: inele din bronz, argint, foarte rar și aur, unelte, topoare de piatră, vîrfuri de săgeți și cuțitele din silex, vase ceramice cu diferite forme. Pamîntul supraînălțat se numește manta. In mantaua tumulilor, găsim deseori, numeroase înmormîntări secundare (fie ale celor ce au ridicat mormîntul, fie ale unor populații ulterioare). La Brînzenii Noi în partea vestică a tumulului cercetat au fost descoperite trei îmormîntări ai culturii Yamnaia și unul aparținînd culturii Noua, care se datează din epoca bronzului tîrziu. Ultimul avînd o construcție de piatră interesantă, iar defunctul fiind acoperit cu pietre pe cap, genunchi și tălpi, acesta avînd un vas ceramic în zona coatelor cu resturi de oase animaliere în el, care serveau ca ofrandă în procesul de înhumare. De asemenea, prezintă interes, mormîntul numărul 4, în care s-a păstrat o construcție unică din bîrne de stejar.

Lucrările arheologice în acest obiect arheologic sunt desfășurate în perioada lunilor septembrie-octombrie. Pe durata expediției, cercetătorii au descoperit mai multe obiecte de cult și menaj,  schelete umane și de animale, care urmează a fi studiate minuțios în perioada următoare.

Merită menționat că cercetări arheologice de asemenea anvergură nu au mai fost realizate mai bine de 20 ani în Moldova. După ce vor fi supuse studiului și expertizei de laborator, Agenția Națională Arheologică va face publice rezultatele concluziilor la care a ajuns și ne putem aștepta la o serie de descoperiri interesante despre cine au fost predecesorii noștri în preistorie și cum au contribuit la formarea viitoarelor grupuri etnice și culturale din spațiul între Prut și Nistru.

De la începutul anului curent, cu suportul FPM Moldova, au fost realizate mai multe săpături arheologice  privind studierea unor obiective arheologice  în localitatea Rogojeni, amplasată în zona de construcție a drumului reabilitat.

Ambele expediții arheologice care au fost realizate în anul curent au fost posibile grație suportului acordat de către FPM Moldova pentru desfășurarea acestora. La realizarea lucrărilor companiile care reabilitează drumul Sărăteni-Soroca au facilitat realizarea săpăturilor arheologice,  chiar dacă acest lucru a perturbat mersul lucrărilor de construcție. Prin acțiuni de acest gen, FPM Moldova și companiile de construcție respectă legea privind protejarea patrimoniului arheologic și doresc să contribuie la descoperirea și conservarea patrimoniului cultural al țării, exprimînd astfel valoarea socio-culturală adăugată pe care o aduce reabilitarea acestui traseu pentru Moldova.

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.