Întrebări și Răspunsuri

1.Ce este Compact?

Compact este un program de asistenţă acordat Republicii Moldova de Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului. Programul Compact are scopul să contribuie la creșterea veniturilor populaţiei Moldovei prin sporirea productivităţii agricole şi extinderii accesului la pieţe şi servicii datorită unor drumuri mai bune.

2.Ce prevede Programul Compact?

Programul include două proiecte complexe, proiectul Reabilitarea drumurilor şi proiectul Tranziţia la agricultura performantă, care prevăd efectuarea investiţiilor în infrastructura drumurilor, în sectorul de irigare şi tranziţia la agricultura performantă

3.Care este valoarea acestui program şi cum vor fi utilizaţi banii?

Valoarea Programului Compact este de 262 mln de dolari, acordaţi în forma unui ajutor nerambursabil pe parcursul perioadei 2010-2015.

Aceste mijloace vor fi utilizate pentru reabilitarea şi îmbunătăţirea unei porţiuni de 93 km a drumului naţional M2, începînd de lîngă Sărăteni, spre Soroca şi pînă la intersecţia drumului R7 la est de Drochia (intersecţia “Drochia).

De asemenea, din aceste mijloace vor fi reparate pînă la 11 sisteme centralizate de irigare, va fi acordat ajutor pentru crearea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare, va fi lansat un program de credite pentru investiţii în infrastructura post-recoltare şi se va oferi asistență fermierilor în creşterea vînzărilor pe pieţele de valoare înaltă.

4.Cine va beneficia de banii acordaţi în cadrul Compact?

Beneficiari direcţi ai Programului Compact sînt circa 300 de mii de persoane care locuiesc de-a lungul drumului şi în regiunea acestuia, precum şi transportatorii şi călătorii care vor utiliza acest  traseu. În acelaşi timp, drumul reabilitat va facilita accesul tuturor locuitorilor din regiune în special al femeilor, copiilor, peroanelor în etate la spitale, şcoli şi alte instituţii sociale, va contribui la diminuarea cheltuielilor de transport.

De Compact vor beneficia şi producătorii agricoli din aria de acoperire a sistemelor centralizate de irigare reabilitate, care reprezintă peste 3 000 de gospodării agricole. Totodată, mai mulți antreprenori agricoli ce intenţionează să investească în infrastructura post-recoltare (depozite frigorifice, linii de sortare şi ambalare etc.) vor avea acces la credite avantajoase.

5.Care instituție este responsabilă de implementarea Programului Compact?

Potrivit Acordului Compact, semnat de Guvernul Republicii Moldova și Corporația Provocările Mileniului din numele Guvernului SUA, implementarea Programului Compact este în Responsabilitatea Guvernului Republicii Moldova. În acest scop, în luna martie 2010 a fost creată instituția publică ”Fondul Provocările Mileniului Moldova”, care coordonează toate activitățile ce vizează implementarea Programului Compact. De asemenea, în procesul de implementare a Programului sînt contractate urmare a unor competiții deschise companii care sînt responsabile de realizarea unor activități.

6.Cum a reuşit Moldova să beneficieze de investiţiile în cadrul Compact-ului?

Multe state îşi doresc să beneficieze de asistenţă în cadrul Programului Compact, însă puţine ţări reuşesc să profite de această oportunitate.

Republica Moldova a devenit eligibilă pentru Compact în anul 2006, după ce a demonstrat că  asigură o guvernare echitabilă (drepturi politice, libertăţi civile, controlul corupţiei, eficienţa guvernării etc.), investiţii în oameni (cheltuieli în medicină şi educaţia primară, managementul resurselor natural etc.) şi libertăţi economice (mediu de afaceri, mediu fiscal, inflaţie etc.). Periodic,  sunt monitorizate progresele Moldovei în aceste domenii.

7.Cînd vom putea circula pe un drum nou şi ce prevăd lucrările de reconstrucţie a acestui drum?

Sînt depuse toate eforturile ca porţiunea de drum Sărăteni – Soroca să fie practicabilă din anul 2014.  Lucrările de reabilitare prevăd reconstrucţia întregului sistem rutier inclusiv corecții de traseu, îmbunătățire și reamenajare a intersecțiilor cu drumurile naționale și cele locale etc. care vor contribui la securitatea traficului rutier.

De asemenea, reabilitarea include lucrări de reconstrucție cu caracter social pentru comunități, cum ar fi reparația unor sectoare de drumuri locale de acces spre școală, construcția stațiilor de așteptare, iluminarea drumului care tranzitează localități etc.

8.Care sisteme centralizate de irigare vor fi reabilitate în cadrul Programului Compact?

Conform Programului Compact, vor fi reabilitate pînă la 11 sisteme centralizate de irigare Blindeşti, Cahul, Chircani-Zîrneşti, Coşniţa, Criuleni, Grozeşti, Jora de Jos, Leova, Lopatna, Puhăceni şi Roşcani, dintre care  6 sisteme sînt din bazinul hidrografic Nistru şi 5 din bazinul hidrografic  Prut.

9.Cum sînt organizate procurările ce se referă la implementarea Programului Compact?

Corporația Provocările Mileniului  are proceduri clare și uniforme de desfășurare a procurărilor, aplicate în toate țările care implementează programe Compact. La baza procurărilor sînt principul competitivității și principiul transparenței. Toate informațiile legate de achizițiile inițiate în cadrul Programului Compact sînt publice și sînt plasate pe pagina web a FPM Moldova www.mca.gov.md, dar sînt publicate și în diverse publicații naționale și internaționale.

De asemenea, în scopul asigurării transparenței și imparțialității procedurilor de achiziții, FPM Moldova dispune de Agent de Procurări care coordonează procesul de achiziții. 

 

Sondaj Online

Cum apreciaţi accesibilitatea informaţiei despre derularea Programului Compact?

Votează