Monitorizare și Evaluare

Planul de Monitorizare şi Evaluare (Planul M&E) al Programului Compact constituie instrumentul de bază pentru planificarea şi gestionarea proceselor de monitorizare, evaluare şi raportare a progreselor obţinute spre atingerea obiectivelor Programului Compact. Planul este constituit în baza un model logic, ce ilustrează modul în care Programul, proiectele şi activităţile vor contribui spre atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse. Pilonii de bază ai planului sunt componenta monitorizare şi componenta evaluare.

Componenta de monitorizare stabileşte sistemul şi procesul de colectare periodică a informaţiei pentru identificarea şi analiza progreselor obţinute, folosite pentru luarea deciziilor în gestionarea activităţilor. Componenta de monitorizare, determină indicatorii, obiectivele de performanţă şi detaliile cu privire la planul de colectare a datelor şi planul de raportare. Sistemul de indicatori este constituit în cinci nivele, având la bază obiectivele Programului şi Lista Generală de Indicatori a CPM. Valorile indicatorilor au fost stabilite pentru fiecare componentă în urma unor studii de colectare a datelor primare şi analize economice riguroase, folosind metoda calculării eficienţei proiectelor de investiţii (ratei interne de rentabilitate). Conform stipulărilor documentului Politici de Monitorizare şi Evaluare CPM şi în măsura în care este aplicabil, indicatorii sunt dezagregaţi după gen, vârstă, nivelul venitului şi tipurile de beneficiari.

Componenta de evaluare îşi propune ca sarcină efectuarea unor cercetări şi analize riguroase pentru a afla dacă Programul Compact a generat efectele dorite asupra beneficiarilor şi în ce măsură aceste efecte sunt atribuite intervenţiilor Programului. Această componenta stabileşte evaluările care vor fi realizate pentru fiecare proiect şi specifică: perioada şi tipul evaluărilor, întrebările primare şi secundare supuse analizei, abordările metodologice propuse, precum şi descrierea procesului de colectare a datelor primare şi raportare a rezultatelor.

Rolul FPM Moldova. FPM Moldova este responsabil pentru implementarea Planului M&E şi dirijează toate activităţile de monitorizare şi evaluare stipulate în acest plan.

Transparenţă. Datele privind performanţa Programului, inclusiv conţinutul Planului M&E, rapoartele de progres şi alte documente relevante, vor fi aduse la cunoştinţă Consiliului de Observatori şi Corporaţiei Provocările Mileniului, precum şi făcute publice pe pagina web a FPM Moldova şi în alte surse.

Citește

FPM Moldova Vă urează sărbători fericite! Fondul Provocările Mileniului Moldova  vă urează un an nou fericit și plin de noi realizări! Sărbători Fericite și La mulți ani!... Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centraliza... Reprezentanții AUAI au fost informați despre noile condiții ale programului de credite Compact Președinții și directorii celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) au fost informații despre noile condiții ale Programului de credite pentru investiții în in...