Profitul agricultorului nu trebuie să fie determinat de disponibilitatea comercianților intermediari

Compania SRL ”VICMAR-AGRO” din satul Grimăncăuți, raionul Briceni a fost constituită în 2002, avînd ca activitate de bază creșterea și comercializarea fructelor și pepinieritul. Întreprinderea deține peste 105 ha livezi de măr, dintre care 50 ha sînt livezi pe rod cu o varietate de soiuri de mere de vară și toamnă, care permit o
perioadă de păstrare mai mare.

De mai bine de 6 ani compania a reușit să obțină soiuri rezistente la vătămători și secetă. La moment, întreprinderea a decis să construiască un frigider modern cu o capacitate de 2 mii tone pentru păstrarea fructelor pe un termen îndelungat.

Despre planurile companiei am discutat cu directorul întreprinderii Petru Dvorschi.

Dl Dvorschi, cum ați decis să vă extindeți afacerea și să accesați un credit din cadrul Programului Compact pentru a construi un frigider destinat păstrării fructelor?

Ideea nu a apărut spontan, am ajuns la această decizie în urma analizei pieței și constatării că există posibilitatea de a avea o abordare modernă în pomicultură. Frigiderul ne va permite vînzarea fructelor la un preț mai mare și pentru o perioadă mai lungă și va oferi posibilitatea de a gestiona eficient strategiile de marketing, grație faptului că compania va putea acționa pe piață la cerere, dar nu la necesitate. Existența facilității de păstrare a fructelor permite reducerea pierderilor de ructe și evident, asigură o calitate și în aspect comercial  mai atractiv. Pînă în prezent merele erau vîndute direct din livadă, comercianților intermediari,  la prețuri  mai mici decît media pe piață.

Frigiderul va fi dotat cu echipament modern și va avea un sistem de atmosferă controlată. Odată cu darea în exploatare a frigiderului, intenționăm să avem 14 noi locuri de muncă. 

Unde ați exportat pînă în prezent merele și prunele cultivate de Dvs.?

Pînă în prezent ponderea exporturilor realizate de noi este deținută de piața din Federația Rusă. Nu cred că vom schimba piața radical, deocamdată. Atît doar,
sperăm că odată cu frigiderul vom putea avea contracte cu comercianți din Rusia cu un grafic de livrări stabil și prețuri mai avantajoase.

Pentrua putea vinde în Occident, producătorii noștri trebuie să înceapă creșterea soiurilor solicitate pe piața europeană. Deoarece la noi se cultivă în mod special soiurile tradițional acceptate de cumpărătorul influențat de obiceiurile din perioada sovietică. Dar în Moldova poate fi cultivat materialul săditor  pentru livezi de mere, prune, pere care sînt vîndute pe larg pe piețele europene.

Noi intenționăm să investim în echipament de sortare, deoarece pînă acum continuăm să sortăm fructele manual, ceea ce ia mult timp și calitatea totuși lasă de
dorit.

Citește

FPM Moldova Vă urează sărbători fericite! Fondul Provocările Mileniului Moldova  vă urează un an nou fericit și plin de noi realizări! Sărbători Fericite și La mulți ani!... Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centraliza... Reprezentanții AUAI au fost informați despre noile condiții ale programului de credite Compact Președinții și directorii celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) au fost informații despre noile condiții ale Programului de credite pentru investiții în in...