Echipament în rate

Programul de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată

În luna martie 2015 Fondul Provocările Mileniului Moldova a lansat în cadrul Programului Compact un program de vânzare în rate a echipamentului agricol de irigare – Programul de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată. Acest program permite producătorilor agricoli care au dificultăți la contractarea creditelor din cauza lipsei gajului să procure în rate echipamentul necesar distribuției apei de la hidrant la plantă. Împreună cu echipamentul de irigare producătorii agricoli pot să cumpere în rate și echipament agricol suplimentar care va spori producția agricolă de valoare înaltă pe terenurile irigate. Acest program se adresează tuturor producătorilor agricoli cu acces la irigare, inclusiv celor din ariile sistemelor centralizate de irigare reabilitate în cadrul Programului Compact. Programul de Vânzări în Rate 2KR va fi implementat cu ajutorul Unității de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare – 2KR, care primește o finanțare inițială din partea Fondului Provocările Mileniului Moldova de 2,2 milioane dolari SUA, acordate de Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului.

Echipamentul eligibil de a fi procurat în rate în cadrul Programului de Vânzări în Rate 2KR

Echipament nou sau componente pentru irigare, obligatoriu împreună cu proiectarea sistemului și instalarea lui, precum:

- Maşini de irigare cu tambur, cu aspersoare sau console;
- Sisteme de irigare cu aspersoare de presiune mică;
- Maşini de irigare liniare, circulare;
- Sisteme de irigare prin picurare (cu liniile de picurare cu durata de exploatare de minim 3 ani);
- Staţii de pompare;
- Set de ţevi cu accesorii pentru transportarea locală a apei pentru irigarea Agriculturi Performante;
- Echipament de aplicare a fertilizanților (fertigare) și produselor fitosanitare (chimigare) prin irigare;
- Componente pentru bazinele de acumulare a apei;
- Rezervoare de metal sau plastic pentru acumularea și păstrarea apei pentru irigare.

Cu stricta condiție că solicitantul are deja irigare operațională pe teren sau obține irigare prin Programul de Vânzări în Rate 2KR, următoarele categorii de echipament nou sunt eligibile:

- Maşini agricole pentru creşterea și recoltarea fructelor și legumelor precum frezele pentru prelucrarea solului, maşini de bilonat, semănători de precizie (pneumatice și mecanice), maşini pentru întinderea și strângerea foliei de mulci şi liniilor de picurare, maşini pentru plantarea răsadului, maşini de instalat mini-tunele, stropitori, freze, tocătoare de masă vegetală, cositoare, maşini de taiere pe contur, secătoare, maşini de legat snopi;
- Sisteme de protecție antigrindină, platforme pentru recoltarea fructelor, mașini de recoltare pentru fructe, legume, nuci, pomușoare și răsad din pepiniere;
- Sere şi tunele (cu excepția terenului de sub ele), echipament pentru utilarea serelor şi tunelelor;
- Stații meteo de teren.

Beneficiari

Toți producătorii agricolii, persoane juridice înregistrate conform legislaţiei naționale, cu forma de proprietate exclusiv privată, precum gospodăriile ţărăneşti, întreprinderile individuale agricole, societățile comerciale, dar și asociaţiile de fermieri, cooperativele de afaceri și alte societăți ce nu sunt clasificate drept întreprinderi mari de către legislație. Antreprenorii începători, femeile din mediul rural și societățile fără istorie creditară sunt încurajați să participe în Program.

Aria de eligibilitate a Programului

Toată țara.

Principii de finanțare

În baza principiului ”primul venit – primul servit” Cumpărătorul plătește în avans 25% din valoarea echipamentului. 2KR din mijloacele bănești ale Fondului Provocările Mileniului Moldova procură echipamentul în integralitate și-l livrează Cumpărătorului. Cumpărătorul răscumpără valoarea utilajului plătind restul de 75% în 3 tranșe anuale. Cumpărătorul nu are nevoie de gaj. Echipamentul procurat va trece în proprietatea Cumpărătorului doar după răscumpărarea integrală a echipamentului.

Finanțarea 2KR pentru un singur Beneficiar nu va depăși echivalentul în lei a sumei de 100 mii dolari SUA.

Rata dobânzii

Vânzarea în rate nu poartă dobândă.

Termen

Termenul Contractului de Vânzare în Rate este de 3 ani.

Avantaje

- Nu este nevoie de gaj, nu este nevoie de istorie de creditare;
- Avans de doar 25% din costul echipamentului;
- Termen de plată de 3 ani pentru valoarea restantă;
- Procurarea utilajului de către 2KR este scutită de taxa pe valoare adăugată și taxele vamale;
- Suport și consultanță în cadrul investiţiilor.

Pașii solicitantului

- În cazul în care am acces la apă pentru irigare, mă decid să investesc în irigarea pe teren pentru a spori producția de valoare înaltă;
- Mă consult cu specialiștii ACED și ARSI;
- Descarc modelul de Cerere de Încheiere a unui Contract de Vânzare în Rate, completez cererea și anexez la cerere documentele menționate în cerere;
- Merg la 2KR (Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, Tel.: +373 22 278463, Fax: +373 22 549881, Internet: 2KR) să depun cererea;
- Iau cu mine originalele documentelor solicitate în cerere precum și ștampila;
- Împreună cu specialiștii 2KR decid specificațiile echipamentului și aleg furnizorii potențiali;
- 2KR, în bază de concurs, obține o ofertă comercială cu raport optim calitate preț;
- Dacă accept oferta, închei cu 2KR un proces verbal de intenții;
- În 5 zile bancare plătesc 25% din costul echipamentului;
- 2KR procură echipamentul, efectuând procedurile legale de vămuire, înregistrare și asigurare înainte de livrare;
- Primesc echipamentul și instruiesc operatorii lui;
- Semnez Contractul de Vânzare în Rate cu 2KR;
- Peste un an plătesc prima rată, peste 2 ani plătesc a doua rată iar peste 3 ani plătesc ultima rată;
- Între timp beneficiez de echipament, sporesc volumul și calitatea producției agricole de valoare înaltă;
- Contribui la dezvoltarea localității și a întregii țări.

 

Mai mult

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.