Sistem de contestări

MCA Moldova Bid Challenge System

MCA Moldova Roster of candiadtes for Tribunal Members

Richard Yaw Keynes Boadi  
  Download CV 
Hugo Enrique Elvir Castillo   Download CV
Carlos J. Chamorro   Download CV
Maria Elena Ramirez Dominguez   Download CV
Victor Durlesteanu   Download CV
Federico B. Gimenez   Download CV
Goran Matesic   Download CV
Jacqueline F. Nolen Partridge   Download CV
Ruben Salgado   Download CV
Constantin Tanase   Download CV

 

 

 

 

 

 

 

 

FPM Moldova va recepţiona orice plîngere de la orice Participant la licitație care susţine că a suferit sau poate suferi pierderi sau pagubă din cauza neexecutării obligaţiunilor de către FPM Moldova în desfăşurarea procesului de procurare. Orice plîngere va fi depusă în scris (poate fi în formă electronică) timp de 5 zile lucrătoare din ziua în care Participantul care depune plîngerea i s-au adus la cunoştinţă sau trebuiau să i se aducă la cunoştinţă circumstanţele care stau la baza plîngerii. În cazul în care părţile soluţionează plîngerea pe cale amiabilă, FPM Moldova va emite o decizie în scris timp de 15 zile de la data depunerii plîngerii în care se vor constata motivele deciziei şi în cazul în care plîngerea se admite parţial sau în totalitate, în decizie se vor indica şi măsurile corective care urmează a fi luate. Plîngerea va fi depusă la următoarea adresă:

Fondul Provocările Mileniului Moldova
În atenţia: Directorului executiv
(copie Directorului de procurări)
str. N. Iorga 21, Chişinău, Moldova
Telephone: (+373 22) 85 22 99
Fax: (+373 22) 85 22 94
Email: Valentina.Badrajan@mca.gov.md  (cc: Leonid.Mazilu@mca.gov.md)


Nume:
E-mail:
Tema:
Atașează documentul: Alege documentul...
Mesaj:
Trimite

 

Participantul poate să solicite CPM să examineze plîngerea doar după ce au fost epuizate toate recursurile către FPM Moldova. CPM va examina doar acele plîngeri pe care FPM Moldova nu a reuşit să le recepţioneze sau pentru care nu a fost adoptată o decizie în scris sau plîngerile privind nerespectarea de către FPM Moldova a Ghidului de procurări al CPM. Recursul către CPM va fi depus în scris (sau în formă electronică) timp de 5 zile lucrătoare din ziua în care urma să i se aducă la cunoştinţă decizia negativă de către FPM Moldova sau din ziua apariției altui temei pentru recurs către CPM. Recursul va fi depus la următoarea adresă:

Corporaţia Provocările Mileniului
În atenţia: Vice Preşedintelui pentru Operaţiunile Compact
(copie către Vice Preşedinte şi Consilierul General)
875 Fifteenth street, N.W.
Washington, DC 20005-2221
United States of America
Fax: (202) 521-3700
Email: VPOperations@mcc.gov, VPGeneralCounsel@mcc.gov

Sondaj Online

Cum apreciaţi accesibilitatea informaţiei despre derularea Programului Compact?

Votează