ACED contribuie la sporirea profiturilor producătorilor agricoli din Republica Moldova

În trecut Iulia Murea lucra în calitate de funcţionar public într-un birou cu aer condiţionat şi probabil că ar fi continuat aşa şi pînă în prezent dacă cîţiva ani în urmă nu ar fi schimbat viaţa la oraş cu ceea ce ea numeşte aventură agricolă. Dna. Murea astăzi este un producător ambiţios de struguri de masă în satul Budeşti amplasat în apropierea oraşului Chișinău orientată spre export. Întreprinderea pe care o conduce beneficiază de asistenţa Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) finanţat de Guvernul SUA, proiectul reprezentînd un parteneriat inovator între Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Corporaţia Provocările Mileniului (CPM).

“Este foarte greu să faci afaceri în agricultura performantă în Republica Moldova, în special pentru o femeie,” spune ea. “Principala constrîngere în afacerile agricole nu ţine de abilităţile tehnice, ci de mentalitatea depăşită care îi împiedică pe fermierii din Republica Moldova să fie eficienţi. Mulţi producători preferă să aştepte cumpărătorii să vină la ei şi să negocieze direct pe cîmp sau să-şi vîndă roada în stradă. În condiţiile unei pieţi competitive cum avem astăzi ei nu au nici o perspectivă”.

Dna. Murea a auzit despre ACED la lansarea proiectului în aprilie 2011 şi de atunci a păstrat permanent legătura cu experţii din cadrul acestuia. “Specialiştii ACED sînt foarte insistenţi. Ei cheamă oamenii, te invită la discuţii, te vizitează la lucru, îţi vorbesc despre noile oportunităţi şi încearcă să convingă producătorii să înveţe despre noile tehnologii şi abilităţile moderne în agricultură şi afacerile agricole”. Dna. Murea a participat la seminarele organizate de ACED şi la o vizită de studii la expoziţia Fruit Logistica 2012 în Germania. Ea speră peste cîţiva ani să poată să-şi expună produsele proprii în cadrul acestei expoziţii. “Sînt recunoscătoare ACED pentru că mi-a oferit şansa să văd cît de departe pot să ajung. Am întîlnit oameni care şi-au împărtăşit experienţa, cunoştinţele şi optimismul. În timp ce mulţi se plîng că nu au suficiente resurse, după părerea mea mentalitatea învechită este adevărata problemă de care trebuie să ne debarasăm. Şi anume aici este de folos know-how cu care vine ACED”.

Pe termen scurt Iulia Murea va continua să exporte struguri de masă pe piețele din est, în acelaşi timp căutînd şi modalităţi de a intra şi pe pieţele baltice. Pentru exportul pe piețele din vest ea cooperează cu alţi producători din Budeşti în vederea înregistrării unei asociaţii de producători regionali. Ea intenţionează să construiască un frigider şi să instaleze un sistem de irigare prin picurare. “De podgorii nu poţi avea grijă din birou. Eu trebuie să merg în cîmp aproape în fiecare zi. Şi cînd îi văd pe prietenii specialişti din cadrul ACED urmîndu-mă îmi dau seama că totul va fi bine şi agricultura performantă în Republica Moldova poate deveni profitabilă”.

Dna. Murea este una din peste 1 100 producători care au beneficiat de programul de instruire al ACED elaborat pentru producătorii de mere, struguri de masă şi roşii pe parcursul primului an al proiectului. În jur de 60 de seminare şi ateliere şi 20 mese rotunde şi întruniri ale asociaţiilor producătorilor au fost organizate în peste 30 de localităţi în întreaga ţară, iar programul va deveni şi mai încărcat în lunile următoare.

ACED este una din componentele principale ale Proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă al Programului Compact al CPM. În eforturile sale de a ridica agricultura performantă la un alt nivel în Republica Moldova, ACED pune un accent deosebit pe asistenţa în domeniul infrastructurii irigării, care urmează a fi reabilitată de CPM şi FPM Moldova. Utilizatorii de terenuri mici din zonele sistemelor de irigare urmează să participe într-un program special de instruire care are scopul de a-i încuraja să facă agricultură performantă.

Pe lîngă organizarea programelor tehnice de instruire cum este programul la care a participat Dna. Murea, ACED de asemenea lucrează asupra identificării unor noi oportunităţi de piaţă pentru producătorii din Republica Moldova, îmbunătăţirii eficienţei infrastructurii post-recoltare, perfecţionării cadrului regulatoriu pentru agricultura din Republica Moldova şi conlucrează strîns cu Activitatea Acces la Finanţare în Agricultură implementată de FPM Moldova.

Pentru mai multă informaţie despre programul ACED contactaţi info@aced.md.

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.